Hơn 25,000,000 người dùng muốn biết về phòng khám của bạn !

 • Điền form và hiển thị thông tin ngay lập tức trên sổ khám bệnh
 • Miễn phí hiển thị thông tin về phòng khám và dịch vụ y tế 
 • Theo dõi nhận xét của người dùng về phòng khám
 • Nâng cấp tính năng nhận lịch hẹn từ người dùng sổ khám bệnh bất kỳ lúc nào

Nhận lịch hẹn khám qua sổ khám bệnh

 • Bệnh nhân đăng ký hẹn khám với phòng khám của bạn ngay trên sổ khám bệnh.
 • Chát với bệnh nhân trên sổ khám bệnh để xác nhận lịch hẹn
 • Có màn hình xếp hàng cho bệnh nhân tại phòng khám
 • Sắp xếp bệnh nhân qua các khâu khám khác nhau

Chăm sóc bệnh nhân từ xa

 • Nhận cập nhật sức khỏe của bệnh nhân qua sổ khám bệnh
 • Tư vấn và chăm sóc sức khỏe từ xa
 • Theo dõi quá trình phục hồi của bệnh nhân qua sổ khám bệnh